Lezing: Leven van binnenuit. Integrale zelfzorg in de praktijk.

We leven vandaag in een tijd van ongekend materieel comfort. Uit die materiële rijkdom vloeit echter niet zomaar een rijk leven voort – integendeel. Ook op maatschappelijk niveau staat ons welzijn onder druk. We zijn het concept “zelfzorg” allemaal al eens tegen het lijf gelopen en meer en meer mensen gaan op zoek naar hoe ze zelfzorg in hun leven kunnen integreren. Daartoe, maar ook los daarvan, is het zinvol om stil te staan bij hoe je op een gelukkige, vitale en krachtige manier kan leven.

Enkele vertrekpunten:

-        Zelfzorg is een teken dat we het leven de moeite waard vinden.

-        Zelfzorg is goed voor onszelf én voor de mensen rondom ons.

-        Zelfzorg vraagt niet om veel: het gaat vooral om meer van binnenuit leven en minder van buitenaf.

-        Zelfzorg wil recht doen aan alle facetten van onszelf: fysiek, mentaal, relationeel en spiritueel.

Vanuit dit denkkader bespreken we in de lezing 10 benaderingen die elk hun waarde hebben, elkaar aanvullen en versterken. Per benadering bekijken we hoe je ze praktisch kan integreren in je leven. Tot slot stippen we aan hoe yoga past in deze benaderingen.

Trueliving in samenwerking met Studio-Zuid

Spreker: Sven De Weerdt

Tijd: Woensdag 5 december 2018 om 20u

Plaats: Studio-Zuid, Frederik Lintstraat 45, 3000 Leuven

Inschrijving: via Studio Zuid